• แจกันกุหลาบผสมสี FVL-65-1
  2,400.00 ฿
  3,150.00 ฿  (-24%)
 • แจกันกุหลาบสีงาช้าง ZLR-67-5-S
  3,950.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-12%)
 • แจกันดอกกุหลาบ Ivory
  1,380.00 ฿
  1,580.00 ฿  (-13%)
 • แจกันดอกกุหลาบ Red
  1,380.00 ฿
  1,580.00 ฿  (-13%)
 • แจกันดอกกุหลาบ Burgundy
  1,380.00 ฿
  1,580.00 ฿  (-13%)
 • แจกันดอกกุหลาบ Beauty
  1,380.00 ฿
  1,580.00 ฿  (-13%)
 • แจกันดอกกุหลาบ Pink
  1,380.00 ฿
  1,580.00 ฿  (-13%)
 • แจกันกุหลาบ FVL-65-15-L Beauty
  2,300.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-23%)
 • แจกันกุหลาบ FVL-65-15-L Pink
  2,300.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-23%)
 • แจกันกุหลาบ FVL-65-15-L Ivory
  2,300.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-23%)
 • แจกันกุหลาบ FVL-65-15-L Burgundy
  2,300.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-23%)
 • แจกันกุหลาบ FVL-65-15-L Light green
  2,300.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-23%)
 • แจกันกุหลาบสีงาช้าง SQO-599-L
  720.00 ฿
  950.00 ฿  (-24%)
 • แจกันกุหลาบสีแดง SQO-599-L Red
  720.00 ฿
  950.00 ฿  (-24%)
 • แจกันกุหลาบทรงสูง GRIXO-64-13-N
  1,690.00 ฿
  1,900.00 ฿  (-11%)
 • แจกันกุหลาบสีแดง รุ่นแจกันสีทองกลม ZCO-64-1-GMOD
  1,490.00 ฿
  1,650.00 ฿  (-10%)
 • แจกันกุหลาบสีแดง รุ่นน้ำเทียม ZCO-64-1-L Red
  1,590.00 ฿
  1,990.00 ฿  (-20%)
 • แจกันกุหลาบทรงพาน FV-6215-L
  690.00 ฿
  850.00 ฿  (-19%)