• แจกันกล้วยไม้ ZCLO-64-6-S F9
  1,750.00 ฿
  2,190.00 ฿  (-20%)
 • แจกันกล้วยไม้ซิมบิเดียม GSO-6327-N CM5
  390.00 ฿
  595.00 ฿  (-34%)
 • กระถางกล้วยไม้ตั้งพื้น บิ๊กฟาแลน CRB-63-1 F17
  12,000.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-25%)
 • กระถางกล้วยไม้ตั้งพื้น CRB-64-2
  9,900.00 ฿
  14,500.00 ฿  (-32%)
 • กระถางกล้วยไม้ WP-60139-N
  4,350.00 ฿
  6,900.00 ฿  (-37%)
 • กระถางกล้วยไม้ CRB-57179-N
  7,000.00 ฿
  9,800.00 ฿  (-29%)
 • กระถางกล้วยไม้ซิมบิเดียม WP-57020-N C26
  3,200.00 ฿
  4,150.00 ฿  (-23%)
 • แจกันกล้วยไม้ซิมบิเดียม GSO-6327-N C26
  390.00 ฿
  595.00 ฿  (-34%)
 • แจกันกล้วยไม้ซิมบิเดียม GSO-6327-N CM2
  390.00 ฿
  595.00 ฿  (-34%)
 • แจกันกล้วยไม้จิ๋ว CR-60158-W F46
  290.00 ฿
  400.00 ฿  (-28%)
 • แจกันกล้วยไม้จิ๋ว CR-60158-B FL5
  290.00 ฿
  400.00 ฿  (-28%)
 • กระถางกล้วยไม้จิ๋วทรงเรือ CR-59134-B F43
  380.00 ฿
  490.00 ฿  (-22%)
 • แจกันกล้วยไม้ขนาดเล็ก ARMC-57082 F25
  290.00 ฿
  490.00 ฿  (-41%)
 • แจกันกล้วยไม้ขนาดเล็ก ARMC-57082 F17
  290.00 ฿
  490.00 ฿  (-41%)
 • แจกันกล้วยไม้ CR-59188-W F17
  350.00 ฿
  525.00 ฿  (-33%)
 • ดอกกล้วยไม้สีขาวจัดในกระถางไม้สี่เหลี่ยม
  320.00 ฿
  550.00 ฿  (-42%)
 • กระถางดอกกล้วยไม้ขนาดเล็ก T16-TXF-61138-N F36
  320.00 ฿
  550.00 ฿  (-42%)
 • กระถางดอกกล้วยไม้ขนาดเล็ก T16-TXF-61138-N F17
  320.00 ฿
  550.00 ฿  (-42%)
 • กระถางกล้วยไม้แคทลียาจิ๋ว สีเหลือง
  320.00 ฿
  550.00 ฿  (-42%)
 • กระถางกล้วยไม้แคทลียาจิ๋ว สีม่วงลาเวนเดอร์
  320.00 ฿
  550.00 ฿  (-42%)
 • กระถางกล้วยไม้แคทลียาจิ๋ว สีครีม
  320.00 ฿
  550.00 ฿  (-42%)
 • แจกันกล้วยไม้แคทลียา CR-61123-W Orchid
  320.00 ฿
  400.00 ฿  (-20%)
 • แจกันกล้วยไม้แคทลียา CR-61123-W B12
  320.00 ฿
  400.00 ฿  (-20%)
 • แจกันกล้วยไม้จิ๋ว CR-58032-B
  150.00 ฿
  240.00 ฿  (-38%)