เยอบีร่า Gerbera-Cream

รหัสสินค้า : PY-0373-N Cream

ราคา

65.00 ฿


90.00 ฿

 (-28%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 65.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • - ดอกเยอบีร่า ดอกไม้ประดิษฐ์เกรดพรีเมี่ยม Artficial Gerbera
  • - ดอกไม้ผลิตจากผ้า / ก้านช่อ ลวด(สามารถดัดได้) 
  • - ขนาด ดอกประมาณ 10 cm. x ความยาว 45 cm.
  • - ราคาดอกละ 65.- บาท

ช่อดอกเยอบีร่าประดิษฐ์ ดอกไม้ประดับตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศสดชื่น

ช่อดอกเยอบีร่าปลอมดอกไม้ปลอมตกแต่งบ้านดอกเยอบีร่าปลอมดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งบ้านดอกไม้แสดงความยินดีดอกเยอบีร่าปลอม