แมกโนเลีย Magnolia-Purple

รหัสสินค้า : ST-S-M-14002 Magnolia-Purple

ราคา

95.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 95.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • - ช่อดอกแมกโนเลีย สี ม่วง
  • - ผลิตจากผ้าโพลี / ก้านช่อ ลวด (สามารถดัดได้)
  • - ความยาว 64 cm.

ช่อดอกแม็คโนเลียสีม่วง

ช่อดอกแม็คโนเลียประดิษฐ์ ดอกไม้ปลอมช่อดอกไม้ประดับตกแต่ง ดอกแม็คโนเลีย ดอกไม้ประดิษฐ์ช่อดอกแม็คโนเลีย ดอกไม้ปลอม ดอกไม้ตกแต่งงานพิธีต่างๆดอกแม็คโนเลียสีม่วง ดอกไม้ปลอม ดอกไม้ประดับตกแต่งช่อดอกแม็คโนเลียสีม่วง ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดับงานพิธีต่างๆ