แมกโนเลีย Magnolia-Cream

รหัสสินค้า : ST-S-M-14002 Magnolia- Cream

ราคา

95.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 95.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • - ช่อดอกแมกโนเลีย สีครีม
  • - ดอกไม้ผลิตจากผ้าโพลี / ก้านช่อ ลวด (สามารถดัดได้)
  • - ความยาว 64 cm.

ช่อดอกแม็คโนเลียสีครีม ดอกไม้ประดับตกแต่ง

ช่อดอกแม็คโนเลียประดิษฐ์ ดอกไม้ประดับงานพิธีต่างๆช่อดอกแม็คโนเลียประดิษฐ์ ดอกไม้สีครีม ดอกไม้ประดับบ้านช่อดอกแม็คโนเลียประดิษฐ์ ดอกไม้ประดับบ้านช่อดอกแม็คโนเลียประดิษฐ์ ดอกไม้ประดับตกแต่งบ้าน ดอกไม้ปลอมสีครีมดอกไม้ประดิษฐ์ ช่อดอกแม็คโนเลีย ดอกไม้ประดับตกแต่งบ้านช่อดอกแม็คโนเลียปลอม ดอกแม็คโนสีครีม ดอกไม้ประดับบ้าน