• ว่านหางจระเข้ปลอม ไม้อวบน้ำปลอม กุหลาบหิน (เฉพาะหัว 1 หัว ไม่รวมกระถาง ) สวยเหมือนของจริง สำหรับประดับตกแต่งสวนจิ๋ว สวนถาด
  45.00 ฿
  75.00 ฿  (-40%)
 • SET 3 หัว 50 บาท(เฉพาะต้นพืช3ต้นไม่รวมกระถาง) พืชปลอม ใบไม้ปลอม จัดสวนจิ๋ว สวนถาด สวนขวดแก้ว
  50.00 ฿
  70.00 ฿  (-29%)
 • SET 3 หัว 50 บาท(เฉพาะหัว3หัวไม่รวมกระถาง) พืชปลอม ไม้อวบน้ำ สำหรับจัดสวนจิ๋ว สวนถาด
  50.00 ฿
  70.00 ฿  (-29%)
 • SET 3 หัว 50 บาท(เฉพาะหัว3หัวไม่รวมกระถาง) พืชปลอม ไม้อวบน้ำ สำหรับจัดสวนจิ๋ว สวนถาด
  50.00 ฿
  70.00 ฿  (-29%)
 • SET 3 หัว 50 บาท(เฉพาะหัว3หัวไม่รวมกระถาง) พืชปลอม ใบไม้ปลอม สำหรับจัดสวนถาด สวนจิ๋ว สวนขวดแก้ว
  50.00 ฿
  70.00 ฿  (-29%)
 • SET 3 หัว 50 บาท(เฉพาะหัว3หัวไม่รวมกระถาง) พืชปลอม ไม้อวบน้ำ สำหรับจัดสวนจิ๋ว สวนถาด
  50.00 ฿
  70.00 ฿  (-29%)
 • ว่านหางจระเข้ปลอม ไม้อวบน้ำปลอม(เฉพาะหัวไม่รวมกระถาง) พืชฉ่ำน้ำ succulent head หัวแคคตัส สวยเหมือนของจริงใช้วัสดุอย่างดี
  40.00 ฿
  75.00 ฿  (-47%)
 • กุหลาบหินปลอม(เฉพาะหัวไม่รวมกระถาง) พืชปลอม ไม้อวบน้ำ Succulent head ประดับตกแต่งสวนถาด สวนจิ๋ว สวยเหมือนของจริง
  45.00 ฿
  75.00 ฿  (-40%)
 • กุหลาบหินปลอม Echeveria head(เฉพาะหัวไม่รวมกระถาง) ไม้อวบน้ำปลอม สวยเหมือนของจริง สำหรับประดับสวนจิ๋ว สวนขวดแก้ว
  45.00 ฿
  75.00 ฿  (-40%)
 • กุหลาบหิน Echeveria head(เฉพาะหัวไม่รวมกระถาง) ไม้อวบน้ำปลอม สำหรับประดับตกแต่งสวนจิ๋ว สวนขวดแก้ว สวนถาด
  45.00 ฿
  75.00 ฿  (-40%)
 • พืชปลอม หัวกุหลาบหิน(เฉพาะ 1 หัวไม่รวมกระถาง) สวยเหมือนของจริง สำหรับประดับตกแต่งสวนจิ๋ว สวนถาด
  45.00 ฿
  75.00 ฿  (-40%)
 • Succulent head(เฉพาะหัวไม่รวมกระถาง) ไม้อวบน้ำปลอม สำหรับประดับตกแต่งสวนถาด สวนจิ๋ว
  45.00 ฿
  75.00 ฿  (-40%)
 • ไม้อวบน้ำปลอม(เฉพาะหัวไม่รวมกระถาง) หัวพืชอวบน้ำ ต้นไม้ประดิษฐ์ หัวแคคตัส สำหรับประดับตกแต่งสวนจิ๋ว สวนถาด
  45.00 ฿
  75.00 ฿  (-40%)
 • ใบไม้ปลอม(เฉพาะต้นพืช 1 ต้นไม่รวมกระถาง) ตกแต่ง Succulent head พืชปลอม จัดสวนจิ๋ว สวนถาด
  45.00 ฿
  75.00 ฿  (-40%)
 • ใบไม้ปลอมตกแต่ง(เฉพาะต้นพืช 1 ต้นไม่รวมกระถาง) พืชปลอม Succulent head จัดสวนจิ๋ว สวนขวดแก้ว สวนถาด
  45.00 ฿
  75.00 ฿  (-40%)
 • กระบองเพชร แคคตัสปลอม(เฉพาะหัวไม่รวมกระถาง) หัวแคคตัส Cactus head สำหรับจัดสวนจิ่ว สวนถาด สวนในขวดแก้ว
  45.00 ฿
  75.00 ฿  (-40%)
 • Set 3 หัว (เฉพาะหัว3หัวไม่รวมกระถาง)แคคตัสปลอม กุหลาบหิน พืชอิ่มน้ำปลอม Succulent head จัดสวนจิ๋ว สวนถาด
  70.00 ฿
  90.00 ฿  (-22%)
 • Set 3 หัว 70 บาท(เฉพาะหัว3 หัวไม่รวมกระถาง)ไม้อวบน้ำปลอม กุหลาบหิน Succulent head จัดสวนจิ๋ว สวนถาด
  70.00 ฿
  90.00 ฿  (-22%)
 • Set 3 หัว 70 บาท(เฉพาะพืช 3 หัวไม่รวมกระถาง) แคคตัสปลอม Succulent head ไม้อวบน้ำ สำหรับจัดสวนจิ๋ว สวนถาด สวนขวดแก้ว
  70.00 ฿
  90.00 ฿  (-22%)
 • Set 3 หัว 70 บาท(เฉพาะต้นพืช 3 ต้น ไม่รวมกระถาง) ไม้อวบน้ำปลอม พืชฉ่ำน้ำ สำหรับจัดสวนจิ๋ว สวนถาด สวนขวดแก้ว
  70.00 ฿
  90.00 ฿  (-22%)
 • SET 3 หัว 70 บาท(เฉพาะต้นพืช 3 ต้นไม่รวมกระถาง) Succulent plant head ไม้อวบน้ำปลอม พืชฉ่ำน้ำ พืชปลอมจัดสวนจิ๋ว สวนถาด สวนในขวดแก้ว
  70.00 ฿
  90.00 ฿  (-22%)
 • SET 3 หัว 70 บาท(เฉพาะต้นพืช 3 ต้นไม่รวมกระถาง) ว่านหางจระเข้ปลอม Artificial aloe vera plant จัดสวนจิ๋ว สวนถาด
  70.00 ฿
  90.00 ฿  (-22%)
 • SET 3 หัว 70 บาท(เฉพาะต้นพืช 3 ต้นไม่รวมกระถาง) Succulent plant head ผักกาดซ้อน พืชฉ่ำน้ำเทียม สำหรับจัดสวนจิ๋ว สวนถาด
  70.00 ฿
  90.00 ฿  (-22%)
 • SET 3 หัว 70 บาท(เฉพาะต้นพืช 3 ต้นไม่รวมกระถาง) ไม้อวบน้ำปลอม ผักกาดซ้อน Succulent plant head จัดสวนจิ๋ว สวนถาด
  70.00 ฿
  90.00 ฿  (-22%)