• กระถางกล้วยไม้ขนาดใหญ่ แบบตั้งพื้น
  7,900.00 ฿
  10,900.00 ฿  (-28%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส จัดในกระถางเซรามิคลายริ้ว
  7,000.00 ฿
  9,900.00 ฿  (-29%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน ทรงสูงตั้งพื้น
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน ทรงสูงตั้งพื้น
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน ทรงสูงตั้งพื้น
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ตั้งพื้น WP-64-4-N White-Yellow
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ ตั้งพื้น WP-64-4-N Dark lavender
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส ในกระถางไม้สี่เหลี่ยมทรงสูง
  4,350.00 ฿
  6,900.00 ฿  (-37%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส แบบตั้งพื้น จัดในกระถางทรงแปดเหลี่ยม
  7,900.00 ฿
  10,900.00 ฿  (-28%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสดอกใหญ่ พร้อมกระถางไม้ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
  6,500.00 ฿
  9,800.00 ฿  (-34%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสสีCream-Orchid ดอกใหญ่จัดในกระถางไม้ทรงสูง
  6,350.00 ฿
  7,800.00 ฿  (-19%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนดอกใหญ่จัดในกระถางดินเผา
  2,650.00 ฿
  3,900.00 ฿  (-32%)
 • กล้วยไม้ซิมบิเดียมในกระถางไม้ทรงสูง
  3,200.00 ฿
  4,150.00 ฿  (-23%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส จัดในกระถางไม้สี่เหลี่ยม
  6,980.00 ฿
  10,500.00 ฿  (-34%)
 • กระถางกล้วยไม้ตั้งพื้น
  7,900.00 ฿
  10,900.00 ฿  (-28%)