• ช่อกล้วยไม้แคทลียา SR-65-23-N
  550.00 ฿
  650.00 ฿  (-15%)
 • ช่อกล้วยไม้แคทลียา PY-65-25-N
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 3หัว สีYellow-Brown
  390.00 ฿
  520.00 ฿  (-25%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 3หัว สีSoft pink
  390.00 ฿
  520.00 ฿  (-25%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 3หัว สีLavender-Burgundy
  390.00 ฿
  520.00 ฿  (-25%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 3หัว สีGreen-Peach
  390.00 ฿
  520.00 ฿  (-25%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 3หัว สีCream-Green
  390.00 ฿
  520.00 ฿  (-25%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 6หัว สีYellow-Brown
  555.00 ฿
  740.00 ฿  (-25%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 6หัว สีSoft pink
  555.00 ฿
  740.00 ฿  (-25%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 6หัว สีLavender-Burgundy
  555.00 ฿
  740.00 ฿  (-25%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 6หัว สีGreen-Peach
  555.00 ฿
  740.00 ฿  (-25%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 6หัว สีCream-Green
  555.00 ฿
  740.00 ฿  (-25%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 8หัว สีYellow-Brown
  680.00 ฿
  900.00 ฿  (-24%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 8หัว สีSoft pink
  680.00 ฿
  900.00 ฿  (-24%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 8หัว สีLavender-Burgundy
  680.00 ฿
  900.00 ฿  (-24%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 8หัว สีGreen-Peach
  680.00 ฿
  900.00 ฿  (-24%)
 • ช่อกล้วยไม้แวนด้า 8หัว สีCream-Green
  680.00 ฿
  900.00 ฿  (-24%)
 • กล้วยไม้แคทลียา สีlavender
  150.00 ฿
  195.00 ฿  (-23%)
 • กล้วยไม้แคทลียา สีCream
  150.00 ฿
  195.00 ฿  (-23%)
 • กล้วยไม้แคทลียา สีcream-burgundy
  150.00 ฿
  195.00 ฿  (-23%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7 ดอก สี Yellow
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7 ดอก สี Red lavender
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7 ดอก สี Dark lavender
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7ดอก สี Peach
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)