• ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 9ดอก สีWhite-Yellow
  450.00 ฿
  550.00 ฿  (-18%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 9ดอก สีWhite-Brown FL6
  450.00 ฿
  550.00 ฿  (-18%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 9 ดอก สี Cream-Orchid
  450.00 ฿
  550.00 ฿  (-18%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 9 ดอก สี Peach
  450.00 ฿
  550.00 ฿  (-18%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 9 ดอก สี Mauve
  450.00 ฿
  550.00 ฿  (-18%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 9 ดอก สี Dark lavender
  450.00 ฿
  550.00 ฿  (-18%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 9 ดอก สีBurgundy
  450.00 ฿
  550.00 ฿  (-18%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 9ดอก สีYellow
  450.00 ฿
  550.00 ฿  (-18%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 9ดอก สีPink FL3
  450.00 ฿
  550.00 ฿  (-18%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 9 ดอก สี Red lavender
  450.00 ฿
  550.00 ฿  (-18%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7 ดอก สีWhite-Yellow F9
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7ดอก สีWhite-Brown FL6
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7ดอก สี Cream-Orchid
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7ดอก สี Peach
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7 ดอก สี Mauve
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7 ดอก สี Dark lavender
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7 ดอก สี Burgundy
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7 ดอก สี Yellow
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7ดอก สีPink FL3
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 7 ดอก สี Red lavender
  350.00 ฿
  450.00 ฿  (-22%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 5ดอก สี White-Yellow F9
  250.00 ฿
  350.00 ฿  (-29%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 5ดอก สีWhite-Brown FL6
  250.00 ฿
  350.00 ฿  (-29%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 5 ดอก สี Cream-Orchid
  250.00 ฿
  350.00 ฿  (-29%)
 • ช่อกล้วยไม้ฟาแลน 5 ดอก สี Peach
  250.00 ฿
  350.00 ฿  (-29%)