• กระถางกล้วยไม้ CR-65-11-B F48
  3,600.00 ฿
  3,950.00 ฿  (-9%)
 • กระถางกล้วยไม้ CR-65-11-W F19
  3,600.00 ฿
  3,950.00 ฿  (-9%)
 • กระถางกล้วยไม้ CR-65-13-B F48
  1,950.00 ฿
  2,490.00 ฿  (-22%)
 • กระถางกล้วยไม้สีเหลือง CR-65-13-B F13
  1,950.00 ฿
  2,490.00 ฿  (-22%)
 • แจกันกล้วยไม้ ZCLO-64-6-S F9
  1,750.00 ฿
  2,190.00 ฿  (-20%)
 • แจกันกล้วยไม้ ZCLO-6204-N F9
  1,590.00 ฿
  1,850.00 ฿  (-14%)
 • แจกันกล้วยไม้ ZCLO-64-6-S F48
  1,750.00 ฿
  2,190.00 ฿  (-20%)
 • กระถางกล้วยไม้ CR-65-14-W F48
  690.00 ฿
  850.00 ฿  (-19%)
 • กระถางกล้วยไม้ CR-65-14-W FL1
  690.00 ฿
  850.00 ฿  (-19%)
 • กระถางกล้วยไม้ CR-65-14-W F19
  690.00 ฿
  850.00 ฿  (-19%)
 • กระถางกล้วยไม้ CR-65-14-W F25
  690.00 ฿
  850.00 ฿  (-19%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน สีSoft lavender
  4,200.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-24%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน สีPink
  4,200.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-24%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน สีMauve
  4,200.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-24%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน สีCream-Orchid
  4,200.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-24%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน สีWhite-Yellow
  4,200.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-24%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน สีWhite-Brown
  4,200.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-24%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนสีขาวจัดในกระถางเซรามิคปากเฉียง
  2,600.00 ฿
  3,150.00 ฿  (-17%)
 • กระถางกล้วยไม้ CR-65-15-W FL6
  2,850.00 ฿
  3,400.00 ฿  (-16%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนสี white-brown จัดในกระถางลายคราม
  2,350.00 ฿
  2,650.00 ฿  (-11%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนสีขาว จัดในกระถางลายคราม
  2,350.00 ฿
  2,650.00 ฿  (-11%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนสีsoft lavender จัดในกระถางลายคราม
  2,350.00 ฿
  2,650.00 ฿  (-11%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนสีcream-orchidจัดในกระถางลายคราม
  2,350.00 ฿
  2,650.00 ฿  (-11%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนสีเหลืองจัดในกระถางลายคราม
  2,350.00 ฿
  2,650.00 ฿  (-11%)