• กระถางกล้วยไม้แวนด้า CR-65-27-Wb
  2,900.00 ฿
  3,850.00 ฿  (-25%)
 • กระถางกล้วยไม้ซิมบิเดียม CR-66-18-B
  3,150.00 ฿
  3,950.00 ฿  (-20%)
 • กระถางกล้วยไม้ซิมบิเดียม สีSoft pink-Lavender
  2,950.00 ฿
  3,750.00 ฿  (-21%)
 • กระถางกล้วยไม้ซิมบิเดียม สีCream-Peach
  2,950.00 ฿
  3,750.00 ฿  (-21%)
 • กระถางกล้วยไม้ซิมบิเดียม สีCream-Green
  2,950.00 ฿
  3,750.00 ฿  (-21%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลนดอกใหญ่
  2,690.00 ฿
  3,100.00 ฿  (-13%)
 • กล้วยไม้ตั้งพื้น CRB-64-2-N F36
  7,000.00 ฿
  8,500.00 ฿  (-18%)
 • กระถางกล้วยไม้ประดิษฐ์ CRB-65-21-Ltb
  17,000.00 ฿
 • กระถางกล้วยไม้ประดิษฐ์ตั้งพื้น CRB-65-20-Ltg
  19,000.00 ฿
 • กระถางกล้วยไม้ ตั้งพื้น WP-64-4-N Dark lavender
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ตั้งพื้น WP-64-4-N White-Yellow
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน ทรงสูงตั้งพื้น
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน ทรงสูงตั้งพื้น CR-64-5-B F9
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน ทรงสูงตั้งพื้น
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ WP-60139-N
  4,350.00 ฿
  6,900.00 ฿  (-37%)
 • กระถางกล้วยไม้ซิมบิเดียม WP-57020-N C26
  3,200.00 ฿
  4,150.00 ฿  (-23%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส จัดในกระถางไม้สี่เหลี่ยม CRB-64-6 FL6
  6,980.00 ฿
  10,500.00 ฿  (-34%)
 • กระถางกล้วยไม้ CRB-57179-N
  6,500.00 ฿
  9,800.00 ฿  (-34%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสดอกใหญ่ จัดในกระถางเซรามิค
  3,590.00 ฿
  4,950.00 ฿  (-27%)
 • กระถางกล้วยไม้ประดิษฐ์ ฟาแลนนอฟซิส
  3,400.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-24%)