• กระถางกล้วยไม้ตั้งพื้น CRB-63-1 F17
  7,900.00 ฿
  10,900.00 ฿  (-28%)
 • กระถางกล้วยไม้ตั้งพื้น CRB-64-2
  7,000.00 ฿
  9,900.00 ฿  (-29%)
 • กระถางกล้วยไม้ซิมบิเดียม WP-57020-N C26
  3,200.00 ฿
  4,150.00 ฿  (-23%)
 • กระถางกล้วยไม้ตั้งพื้น WP-64-4-N White-Yellow
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ ตั้งพื้น WP-64-4-N Dark lavender
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน ทรงสูงตั้งพื้น
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน ทรงสูงตั้งพื้น CR-64-5-B F9
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ฟาแลน ทรงสูงตั้งพื้น
  4,350.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-11%)
 • กระถางกล้วยไม้ WP-60139-N
  4,350.00 ฿
  6,900.00 ฿  (-37%)
 • กระถางกล้วยไม้ตั้งพื้น CRB-63-1
  7,900.00 ฿
  10,900.00 ฿  (-28%)
 • กระถางกล้วยไม้ CRB-57179-N
  6,500.00 ฿
  9,800.00 ฿  (-34%)
 • กระถางกล้วยไม้ทรงสูง ARMC-57019-N FL1
  6,350.00 ฿
  7,800.00 ฿  (-19%)
 • กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส จัดในกระถางไม้สี่เหลี่ยม CRB-64-6 FL6
  6,980.00 ฿
  10,500.00 ฿  (-34%)
 • กระถางกล้วยไม้ตั้งพื้น CRB-63-1 F36
  7,900.00 ฿
  10,900.00 ฿  (-28%)