นโยบายคืนสินค้า

สินค้า แจกัน/แก้ว/กระถาง 

ลูกค้าที่ได้รับสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ กรุณาถ่ายวีดีโอก่อนเปิดกล่องพัสดุสินค้านะคะ หากพบปัญหาความเสียหายที่สินค้า สามารถส่งวีดีโอแจ้งมาได้ที่ LINE ID : JOEOFA  ทางร้านค้ายินดีส่งสินค้าใหม่ไปให้ค่ะ 

 

สินค้า แจกันดอกไม้ / กระถางดอกไม้จัดสำเร็จ

หากลูกค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์แล้ว แต่ต้องการคืนสินค้าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางร้านค้ายินดีรับสินค้าคืนในกรณีที่สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักชำรุดเสียหาย และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งสินค้าคืนกลับมา โดยทางร้านค้าจะถ่ายวีดีโอก่อนเปิดกล่องพัสดุ เพื่อส่งให้ลูกค้าดูกรณีที่สินค้าเกิดการชำรุดเสียหายนะคะ